Propakaine bağlı keratopatilerde klinik özellikler


BAYKARA M. , AKOVA BUDAK B. , YILDIZ M. , ÖZMEN A. T.

TOD 44. ULUSAL KONGRESİ, Turkey, 29 September - 03 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey