Beyzâvî Tefsîrinde İşârî Yorumlar ve Muhtemel Kaynakları


Creative Commons License

Kiraz C.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.365-423, 2009 (Peer-Reviewed Journal)