Uluslararası Muhasebe Standartları KapsamındaKur Riski Yönetim Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi


Ildır F. A.

Business and Economics Research Journal, vol.9, no.1, pp.235-251, 2018 (Peer-Reviewed Journal)