Bursa atmosferindeki bazı allerjik polenler ile allerjik duyarlanma ilişkisinin araştırılması


Akkaya M., ÇELENK S. , CANITEZ Y., ÇEKİÇ Ş. , MALYER H., SAPAN N.

25. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 17 - 21 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text