Siirt İli Ekolojik Koşullarında DAP (Diamonyumfosfat) Gübresi Dozlarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Tane Verimi ve Bazı Verim Özelliklerine Etkileri


SOYSAL S., UÇAR Ö., ERMAN M.

ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, vol.4, no.4, pp.834-842, 2020 (Peer-Reviewed Journal)