Örgütsel Davranış Alanının Gelişim Çizgisini Belirlemeye Yönelik Çok Boyutlu Ölçekleme Çalışması (1965-2015)”,


ÇINAR ALTINTAŞ F., KAVURMACI AYTAÇ C.

BJSS Balkan Journal of Social Sciences/Balkan Sosyal Bilimler Dergisi., vol.7, no.13, pp.171-178, 2018 (Peer-Reviewed Journal)