Stratejik Düşünce Ve Pozitif Hukuk Bağlamında Rekabet Zekâsının Bilgi Kaynakları: Otomotiv Ve İletişim Endüstrilerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma


NAKTİYOK A., İKİZLER M., KULA M. E.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.18, no.1, pp.304-331, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier