ECONOMIC GROWTH AND THE UNEMPLOYMENT RATE IN TURKEY


AKAY H. K., AKLAN N. A., ÇINAR M.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.1, pp.209-226, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.209-226
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Growth slowdowns coincide with rising unemployment this negative correlation between gdp growth and unemployment has been named “Okun’s Law”. The main purpose of this paper is to throw light on the interpretation of Okun’s law with emphasis on the relationship between output and unemployment. The theoretical proposition of the Okun’s law is that a negative relationship exist between unemployment rate and economic growth. This study intends to test the validity of Okun’s law during the period 1969-2014 in Turkey. In order to examine the relationship between unemployment rate and economic growth, Markov Switching Model were applied to determine the relationship. Empirical findings show that there exist short and long run relationship between unemployment rate and output growth in Turkey. According to the results of this study, economic growth and unemployment relationship is more intense in the economic downturn periods compared to economic expansion periods in Turkey. This indicates the existence of an asymmetric relationship between unemployment rate and economic growth
Yavaşlayan büyüme oranlarının işsizlik oranlarında artışa neden olması, gayrisafi yurtiçi hasıla ile işşizlik oranları arasında "Okun Yasası" olarak adlandırılan negatif yönlü bir korelasyon ilişkisini ortaya çıkarmaktadır. Çalışmanın amacı, işsizlik oranı ile çıktı düzeyi arasındaki ilişkiyi Okun Yasası çerçevesinde incelemektir. Bu çerçevede çalışmamızda Türkiye'de 1969-2014 döneminde Okun Yasası'nın geçerliliği araştırılacaktır. Söz konusu ilişkinin araştırılmasında Markov Rejim Değişim Modeli'nden yararlanılacaktır. Ampirik sonuçlar, ilgili dönemde Türkiye'de işsizlik oranı ile çıktı düzeyi arasında kısa ve uzun dönemli bir ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışma sonuçlarına göre, ekonomik büyüme ile işsizlik oranları arasındaki ilişki, ekonominin daralma döneminde genişleme dönemine göre daha güçlüdür. Bu durum asimetrik bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır