Sosyal Bilimler Liselerindeki Öğrencilerin Müzik Dersine Yönelik Görüşleri: Bursa İli Örneği


Taşkıran N. D., Şenol Sakin A.

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD), vol.13, no.1, pp.663-687, 2022 (Peer-Reviewed Journal)