Prospective Teachers’ Views on Practitioner Teacher’s Attitude in Processes of Observation Made on Teaching Practice


Erim G., Çetin A.

International Education Studies, vol.13, no.8, pp.29-41, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 8
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.5539/ies.v13n8p29
  • Journal Name: International Education Studies
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center)
  • Page Numbers: pp.29-41
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Setting as the targeting the education of individuals in terms of intellectual, perceptual and emotional aspects as a whole places the visual arts education, which is one of the fields of education, at an important position. That is due to the fact that the individual who has aesthetical perception development through fine arts education learns how to perceive new forms and to view his/her environment and artistic structures from a different perspective. Thus, the individual makes progress in his/her intellectual endeavors, and also enhances his/her creativity and builds social habits in this connection. This importance attached to visual arts education demonstrates the necessity of raising qualified visual arts teachers. The fact that teaching is a profession which is perfected through the establishment of the link between theory and practice makes worth analyzing the process of teaching practice and attitudes and guiding behaviors of practitioner teacher who is placed at the closest position to the prospective teacher in this process. In this research, the focus was placed on attitudes which practitioner teachers were supposed to demonstrate in observation processes which played a crucial role in occupational development of prospective teachers during teaching practice. These attitudes were addressed in the framework of guiding behaviors which were supposed to be beneficial to prospective teachers in observation processes. 

Günümüzde bireylerin düşünsel, algısal ve duygusal açılardan bir bütün olarak eğitilmesinin hedeflenmesi, eğitim alanlarından birisi olan görsel sanatlar eğitimini önemli bir yere koymaktadır. Çünkü görsel sanatlar eğitimi aracılığıyla estetik algı gelişimi gösteren birey yeni biçimleri algılamayı, çevresini ve sanatsal yapıtları farklı bir gözle görebilmeyi öğrenir. Böylelikle düşünsel faaliyetlerinde de aşama kaydederek yaratıcılığını ve sosyal alışkanlıklarını da bu bağlantıda inşa eder. Görsel sanatlar eğitiminin taşıdığı bu önem, nitelikli görsel sanatlar öğretmenlerinin yetiştirilmesini gerekliliğini doğurmaktadır. Öğretmenliğin teori ve pratik arasında kurulan bağ ile mükemmelleşilen bir meslek olması, öğretmenlik uygulaması sürecini ve bu süreçte öğretmen adayına en yakın konumda olan uygulama öğretmeninin tutum ve rehberlik davranışlarını incelemeye değer kılar. Bu araştırmada öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının mesleki gelişiminde önemli rol oynayan gözlem süreçlerinde uygulama öğretmenlerinin göstermesi beklenen tutumlara odaklanılmıştır. Bu tutumlar, gözlem süreçlerinde öğretmen adaylarına fayda sağlaması beklenen rehberlik davranışları çerçevesinde ele alınmış; ayrıca uygulama öğretmeninin, öğretmen adayı ile kurdukları mesleki iletişime de odaklanılmıştır.