Determining the Optimum Application Recipe for Microcapsules of Ozonated Vegetable Oils to Save Antibacterial Activity to Textiles


Creative Commons License

Sancar Beşen B., Balcı O., Güneşoğlu C., Çankaya İ. İ., Orhan M., Beyli E.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, vol.31, no.2, pp.99-106, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu makale, tekstil yüzeylerine antibakteriyel aktivite kazandırılmak için ozonlanmış bitkisel yağ mikrokapsüllerinin aktarılacağı en uygun aplikasyon reçetesini belirlemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla zeytin yağı 3 saat ozonlanmış ve ozonlanmış yağ GC ve FTIR analizleri ile karakterize edilmiştir, aynı zamanda yağın antibakteriyel özelliği araştırılmıştır. Karakterizasyon sonrası ozonlanmış yağ, basit koaservasyon yöntemi ile Arap zamkı içine enkapsüle edilmiştir. Hazırlanan mikrokapsüller optik mikroskop ve FTIR analizleri ile karakterize edilmiştir. Son olarak, tekstil yüzeylerine antibakteriyel aktivite kazandıracak optimum aplikasyon reçetesinin belirlenebilmesi amacıyla, farklı aplikasyon çözeltileri hazırlanmış ve hazırlanan çözeltiler pamuklu kumaşlara emdirme yöntemi ile aplike edilmiştir. Aplikasyon sonrası kumaşların SEM görüntüleri incelenmiş ve E.coli bakterisine karşı antibakteriyel etkinliği ASTM E 2149 01 standardına göre kantitatif olarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar, ozonun zeytinyağındaki çift bağlarla kolaylıkla reaksiyona girebildiğini ve yağın antibakteriyel aktivitesini geliştirdiğini göstermiştir. Ozonlanmış yağ basit koaservasyon yöntemi ile başarılı bir şekilde kapsüllenebilmiştir. Ayrıca, ozonlanmış bitkisel yağ mikrokapsülleri için optimum aplikasyon reçetesi belirlenebilmiştir.