Hekzan gazına bağlı gelişen 80 yanıklı bir hastanın akut döneminde Hemşirelik bakımı olgu sunumu


Yılmaz S., ETİ ASLAN F., VATANSEVER N., AKANSEL N.

Journal of Contemporary Medicine, no.6, 2016 (Peer-Reviewed Journal)