ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARIÇERÇEVESİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR: VOSVİWER TEKNİĞİYLEBİBLİYOMETRİK ANALİZ


Creative Commons License

İşseveroğlu G.

İSTANBUL INTERNATIONAL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2021, pp.996-1009

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.996-1009
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Çalışma, evrensel bir muhasebe ve finans dili oluşturarak uygulama birliğini sağlamak üzere geliştirilen Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları kapsamında yapılan akademik çalışmaların, bibliyometrik haritasını oluşturma ve entelektüel bilgi birikiminin katkısını paylaşma çerçevesinde hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı, Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama standartları konularında web of science veri tabanında “Social Sciences Citation Indeks” kapsamında yayınlanmış akademik makale ve bildirilerin evrim eğiliminin bibliyometrik haritasını oluşturmaktır. Bu amaçla 2000-2021 yılları arasında veri tabanından elde edilen veriler bir bibliyometrik analiz yazılımı olan Vosviewer haritalama tekniğiyle analiz edilerek görselleştirilmiştir. Çalışmayı kapsayan yıllarda yayın sayısı, yayınların ülkelere göre dağılımı, üniversitelerin yayın ve atıflardan aldıkları pay, yazarlar ve aldıkları atıflara ait ağ haritası ve yoğunluk görselleriyle elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. 68 ülkenin 603 yayınına ulaşılan çalışmada yayınların %65’i (392) makale ve %35’i (211) bildiri olarak tespit edilmiştir. Literatüre en fazla katkı sağlayan Amerika Birleşik Devletleri’nin yayın sayısı 93, yüzdelik dilimden aldığı pay16 dır. ABD’yi 72 çalışma ve %12 pay ile Çin takip etmektedir. Avustralya 41 yayınla %7, Türkiye ise 9 çalışma ile %1.5 paya sahiptir. 68 ülkenin 603 yayınına toplam 12.683 atıf yapılmıştır. Yayınların üniversiteler arasındaki dağılımı ve aldıkları atıf dilimiyle ilgili analizde ABD merkezli Stanford üniversitesi beş yayınına % 11 (1.434) atıf alarak ilk sıraya yerleşmiştir. Bibliyometri tekniğiyle bilimsel literatürün ve yayın performanslarının incelendiği çalışmada, bilim alanının bir görüntüsü elde edilmiştir. Bu bağlamda, sosyal bilimler alanında dünyanın en saygın ve etki faktörü en yüksek dergilere ait makalelerin tarandığı bir bibliyografik veri tabanı olan Web of Science’da Social Science Citation Index (SSCI) kapsamında yapılan çalışmayla, akademisyen ve araştırmacılar için sistematik bir bilgi haritası sağlanmıştır.