The biochemical composition of seminal plasma of rainbow trou (Oncorhyncus mykiss) fed with vitamin A and E added diets


Creative Commons License

Mert H., Doğan İ., Ekin S.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.13, no.12, pp.64-68, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ülkemizde alabalık üretimi son yıllarda oldukça gelişme göstermiştir. Bozöyük ilçesinde bir alabalık işletmesinde gerçekleştirilen bu çalışmada 1 kontrol ve 6 deneme grubu kullanıldı. Deneme gruplarını; yemlerine 50, 100 ve 150 mg/kg vitamin E katılan 3 grup ile 50, 100, 150 mg/kg vitamine E’ye ilave olarak 15000 IU vitamine A eklenen diğer 3 grup oluşturdu. Böylece 7 farklı alabalık grubunda 2-3 yaşlı toplam 70 alabalık (Oncorhyncus mykiss) materyal olarak kullanıldı. 60 gün beslendikten sonra sperm örnekleri alındı. Seminal plazmaları santrifüj yardımıyla çıkarıldı. Seminal plazmada glikoz, toplam lipid, kolesterol ve protein, inorganik P, Ca, vitamine C, E, A ve β-karoten analizleri yapıldı. Vitamin E, A ve  β-karoten, vitamin ilave edilmiş gruplarda yüksek iken; vitamin C düzeyleri değişken olarak bulundu. Diğer metabolitlerde toplam protein hariç hafif yükselmeler saptandı. Bu çalışma ile alabalık seminal plazma değerleri literatüre sunulurken, yeme vitamine E ve A ilavelerinin seminal plazmayı, dolayısıyla sperm kalitesini olumlu yönde etkileyeceği bildirildi. Türkiye’de alabalık seminal plazmasının biyokimyasal bileşimi üzerine yapılan ilk çalışmadır.