TÜRK HUKUKU’NDA NAVLUN SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN KANUNLAR İHTİLÂFI MESELELERİ


Creative Commons License

Özgenç Z.

BANKA VE TİCARET HUKUKU DERGİSİ, vol.34, no.4, pp.243-307, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34 Issue: 4
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: BANKA VE TİCARET HUKUKU DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.243-307
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Determining applicable law to the affreightment contracts are included in the scope of Article 29 of the Code on Private International Law and Civil Procedure. This rule provides that contracts of carriage, and for the affreightmant contracts well as, shall be governed by the law chosen by the parties. If the parties do not conclude a valid choice-of-law agreement the law of country where the principal place of business of the carrier is situated at the time of conclusion of the contract has been considered to be the law which has the closest onnection with the contract if at the same time that country is the country where the goods are loaded or unloaded, or the country where the shipper’s principal place of business is situated. On the other hand, in consideration of all circumstances if there is a law more tightly related to the contract, that particular law shall govern. In this regard, it is attempted an identify the case that arise or may arise in practice of Article 29 of the Code on Private International Law and Civil Procedure.

Yabancı unsurlu navlun sözleşmelerine uygulanacak hukukun tespiti, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun madde 29’un kapsamına girmektedir. İlgili hüküm uyarınca, eşyanın taşınmasına ilişkin sözleşmeler tarafların seçtikleri hukuka tâbidir. Tarafların hukuk seçimi yapmamış olmaları hâlinde, sözleşmenin kuruluşu sırasında taşıyanın esas işyerinin bulunduğu ülke aynı zamanda yüklemenin veya boşaltmanın yapıldığı ülke veya gönderenin esas işyerinin bulunduğu ülke ise bu ülkenin sözleşmeyle en sıkı ilişkili olduğu kabul edilir ve sözleşmeye bu ülkenin hukuku uygulanır. Tek seferlik çarter sözleşmeleri ve esas konusu eşya taşıma olan diğer sözleşmeler de bu madde hükümlerine tâbidir. Buna karşılık, hâlin bütün şartlarına göre eşyanın taşınmasına ilişkin sözleşmeyle daha sıkı ilişkili bir hukukun bulunması hâlinde sözleşmeye bu hukuk tatbik edilir. Çalışmamızda Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun madde 29’un uygulanmasından veya uygulanamamasından dolayı ortaya çıkan ve çıkabilecek durumlar ele alınmıştır.