Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Subakut Sklerozan Panensefalit Olgularının Demografik, Epidemiyolojik Özellikleri ve Ailelerinin Evde Bakım Konusundaki Tutumları


ÖDEK Ç., EROL M., DEMİR R., TUNÇ M., AYDINALP A., FERYAL TAŞ F., ...More

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, vol.5, no.3, pp.107-112, 2018 (Peer-Reviewed Journal)