Fıkhî Hadislerin Rivayet Değeri Bağlamında ”Varise Vasiyyet Olmaz” Hadisinin Tahric ve Tenkidi


KAHRAMAN H.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.9, no.9, pp.537-555, 2000 (Peer-Reviewed Journal)