Evaluation of Our Cases With Neonatal Hypoglycemia


Creative Commons License

Çetinkaya M., Köksal F. N., Sağlam H., Tarım Ö. F.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.32, no.3, pp.87-91, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 3
  • Publication Date: 2006
  • Journal Name: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.87-91
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Neontal hypoglycemia may occur as a result of many reasons and early diagnosis and therapy may prevent the problems related with this condition. In this study, we evaluated 56 newborns who were followed up by neonatal hypoglycemia diagnosis in our Neonatal Care Unit between June 2003-November 2004. Hypoglycemia was determined on the 1. day in 50 (89%) infants. Blood glucose levels were between 20 mg/dl and 39 mg/dl and the mean blood glucose level was 24.3 mg/dl. Eighty-third percent of the infants were asymptomatic and the most common symptoms were convulsion, tremors and hypoactivity. Hyperinsulinism was detected in two infants. In addition to the intravenous dextrose infusion, steroid therapy was administered in 10 (56%) patients. The babies who required high dose dextrose infusion and steroid therapy were mostly diabetic mother infants. Finally, etiology is important for diagnosis and therapy in neonatal hypoglycemia.

Neonatal hipoglisemi bir çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen, erken tanı ve tedavisi ile sebep olabileceği sorunlar önemli ölçüde önlenebilen bir durumdur. Bu çalışmada Haziran 2003-Kasım 2004 tarihleri arasında yenidoğan servisimizde neonatal hipoglisemi tanısı ile izlenen toplam 56 hasta değerlendirildi. Bebeklerin 50 tanesinde (%89) hipoglisemi 1. günde görüldü. Kan şekerleri 20mg/dl ile 39 mg/dl arasında olup, ortalama kan şekeri 24.3 mg/dl olarak saptandı. Hastaların %83'ü asemptomatik iken, en sık görülen semptomlar konvülsiyon, tremor ve aktivite düşüklüğü idi. İki hastada hiperinsülinizm saptandı. On hastada (%56) intravenöz dekstroz tedavisine ek olarak steroid tedavisi uygulandı. Yüksek dekstroz infüzyonu ve steroid tedavisine ihtiyaç duyan hastaların büyük çoğunluğunu diyabetik anne çocukları oluşturmaktaydı. Sonuçta, neonatal hipoglisemide etyoloji tanı ve tedavi açısından önemlidir.