ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR HASTANEDE HEMŞİRELERİN HASTA/YAKINLARINDAN ŞİDDETE UĞRAMA SIKLIĞI, RİSK FAKTÖRLERİ, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


Çelik Yapa B., AKIŞ N., Düzgün F., TÜRKKAN A.

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES, vol.0, no.11, pp.1-18, 2017 (Peer-Reviewed Journal)