Endülüslü Âlim ve Edip İbn Dihye’nin et-Tenvîr fî Mevlidi’s-Sirâci’l-Münîr Adlı Eseri’nde Kaynağı Zikredilmeyen Şiirlerin Değerlendirilmesi


DÜNDAR A. İ.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.20, pp.538-557, 2020 (Peer-Reviewed Journal)