Bazal vasküler tonusun düzenlenmesinde rol alan mekanizmaların sıçan torasik aort modelinde incelenmesi


Şahintürk S., İşbil N.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.47, no.3, pp.423-430, 2021 (Peer-Reviewed Journal)