Kadın Yöneticilerin Sosyal Sermaye Düzeyleri İle İç Girişimcilik Davranışları Arasındaki İlişki (Spor Hizmet İşletmesi Örneği)


KORKMAZ N., İnan M., PEKEL A.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.93-102, 2021 (Peer-Reviewed Journal)