Septal Deviasyon Lokalizasyonunun Septoplasti Başarısına Etkisinin Nose Skalası ile Değerlendirilmesi


Şişman A. S. , Akpınar M., Kıvanç S. A. , Kara M.

Turk Otolarengoloji Arsivi/Turkish Archives of Otolaryngology, vol.51, no.2, pp.49-52, 2013 (Peer-Reviewed Journal)