Ebü'l-Fedâil Hasen b. Ali el-ʻİvadî el-Bedrî el-Mukrî'nin İbn Gâzî'nin Kaleme Aldığı Fevâsilu'l-mümâll'i Üzerine Yazdığı Eser: Faslu'l-makâl (Tahkik ve Tahlil)


Türkmen Ö.

Emin Yayınevi, Bursa, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Emin Yayınevi
  • City: Bursa
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes