Xeriscape and Its Importance For Parks


Yılmaz R., Zencirkıran M.

11. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Fen ve Mühendislik Bilimleri, Ankara, Turkey, 20 - 21 August 2021, vol.1, no.1, pp.136-141

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.136-141
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Different approaches can be considered for the design of parks, which are among the important units considered as green areas in the city. Global climate change, the impact of which we have started to feel very seriously in recent years, makes it inevitable to evaluate more effective approaches in the creation of sustainable park areas. As time passes, the importance of water increases. Therefore, the effective use of water is very important. In this context, it becomes more important to effectively evaluate the approach called xeriscape, which advocates designing green spaces by prioritizing the minimum use of water. Thus, it contributes to the ecosystem. In this paper, xeriscape principles and why they are important for parks are evaluated. 

Kent içerisinde yeşil alan olarak değerlendirilen önemli üniteler arasında yer alan parkların tasarımı için farklı yaklaşımlar göz önüne alınabilmektedir. Son yıllarda çok ciddi bir şekilde etkisini hissetmeye başladığımız küresel iklim değişikliği sürdürülebilir park alanlarının oluşturulmasında daha etkin yaklaşımların değerlendirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Zaman geçtikçe suyun önemi artmaktadır. Bundan dolayı suyun etkin kullanımı çok önemlidir. Bu çerçevede, kurakçıl peyzaj (xeriscape) olarak adlandırılan ve suyun en az düzeyde kullanımını önceleyerek yeşil alanların tasarlanmasını savunan yaklaşımın etkin bir biçimde değerlendirilmesi daha büyük önem kazanmaktadır. Böylece ekosisteme katkı sağlanmaktadır. Bu bildiride, kurakçıl peyzaj tasarımı ilkeleri ve parklar için niçin önemli oldukları değerlendirilmiştir.