Psikotik Semptomları Sebebi ile Klozapin Başlanmış Olan Parkinson Hastalarında Klozapinin Tremor Üzerine Etkisi


OĞUZ AKARSU E., MERAL H., ÖZER F. F. , BEDİR M., MUTLU A., ÇOKAR A. Ö. , ...More

HASEKI TIP BULTENI-MEDICAL BULLETIN OF HASEKI, vol.51, pp.173-177, 2013 (Scopus) identifier