Psikotik Semptomları Sebebi ile Klozapin Başlanmış Olan Parkinson Hastalarında Klozapinin Tremor Üzerine Etkisi


OĞUZ AKARSU E., MERAL H., ÖZER F. F., BEDİR M., MUTLU A., ÇOKAR A. Ö., ...More

HASEKI TIP BULTENI-MEDICAL BULLETIN OF HASEKI, vol.51, pp.173-177, 2013 (Scopus) identifier