Birey-temelli ve Grup-temelli Süreçlerin Kaynaşımı: Aşırı Fedakar Grup-yanlısı Davranış Sergileme Eğilimini Yordama


Özdemir F., Özkan T.

Türk Psikoloji Yazıları, vol.23, no.45, pp.78-93, 2020 (Peer-Reviewed Journal)