New approach in treatment of hearth failure: Ivabradine


MERT K. U., BİRDANE A.

MN Kardiyoloji, vol.19, no.1, pp.49-55, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 19 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: MN Kardiyoloji
  • Page Numbers: pp.49-55
  • Bursa Uludag University Affiliated: No

Abstract

The increase in resting heart rate is shown that is related with cardiovascular and other cause of deaths according to many epidemiological studies. It has been shown that β blocker and calcium channel antagonists have reduced the mortality in ischemic heart diseases and chronic heart failure by reducing the heart rate. Ivabradine is a selective If channel blocker which has been developed to reduce the resting and exercise heart rate. In some cases such as ischemia and heart failure, expression of HCN channels, which is normally a little, increases. The increase of the left ventricular If channels alerts the opening of calcium channels and provides the calcium loading. In this way, ivabradine shows its benefits in its left ventricular myocardium directly besides reducing the heart rate. When the results of SHIFT study have been evaluated, it is seen that ivabradine treatment has reduced the cardiovascular death and the risk of hospitalization due to worsening heart failure %18 and also, the death rate due to heart failure %26. For the patients with heart failure, the basic treatment is the β blockers. These drugs reduce the heart rate and this forms one of the parts of the clinical efficacy of β blockers for the patients with heart failure. In heart failure currently, we are trying to guide treatment by using the drugs such as β blockers that have less impact on the quality of life and diuretics that are used for its impact on the quality of life but have not any effects on the duration of life. Addition of a new agent, ivabradine, to our limited treatment options and the current results of the studies with this agent are giving hope. We are looking forward to new treatment approaches for the heart failure.
İstirahat kalp hızının artmasıyla kardiyovasküler ve diğer nedenli ölümler arasında ilişkinin olduğu birçok epidemiyolojik çalışmada gösterilmiştir. β bloker ve kalsiyum kanal antagonistlerinin kalp hızını azaltarak iskemik kalp hastalıkları ve kronik kalp yetersizliğinde mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir. İvabradin istirahat ve egzersiz kalp hızını azaltmak için geliştirilen selektif bir If kanal blokeridir. İskemi ve kalp yetersizliği gibi durumlarda sinüs nodu dışındaki HCN kanallarının normalde az olan ekspresyonu artar. Sol ventrikül If kanallarının artışı kalsiyum kanallarının açılmasını uyarır ve kalsiyum yüklenmesini sağlar. Böylelikle ivabradin kalp hızı azaltılması yanında yararlı bir diğer etkisini de direkt sol ventrikül miyokardında gösterir. SHIfT çalışması sonuçları değerlendirildiğinde ivabradin tedavisi, iskemik veya iskemik olmayan kalp yetersizliği hastalarında kardiyovasküler ölüm ve kötüleşen kalp yetersizliğine bağlı hastaneye yatış riskini %18, tek başına kalp yetersizliğine bağlı ölümü ise %26 oranında azalttığı görülmüştür. Kalp yetersizliği hastalarında temel tedavi β blokerlerdir. Bu ilaçlar kalp hızını azaltmaktadır ve bu da kalp yetersizliği hastalarında β blokerlerin klinik etkinliğinin bir parçasını oluşturmaktadır. Kalp yetersizliğinde şu an, yaşam süresini uzatan ancak yaşam kalitesine etkisi daha az olan β bloker gibi ilaçlar ve yaşam kalitesine etkisi nedeniyle kullandığımız ancak hayat süresinin etkilemeyen diüretikler gibi ilaçları dengeli bir şekilde kullanarak tedaviyi yönlendirmeye çalışmaktayız. Elimizdeki kısıtlı tedavi seçeneklerine yeni bir ajanın katılması ve bu ajanla yapılan çalışmaların şu anki sonuçları ümit vadetmektedir. Kalp yetersizliğinde yeni tedavi yaklaşımlarını heyecanla beklemekteyiz.