Glutathione in bacteria and its significance


Kanat N., Coşansu Akdemir S.

SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.18, no.2, pp.111-117, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Glutathione is a tripeptide which consisted of glutamate, cysteine and glycine. As well as eukaryotic organisms, some prokaryotes produce this compound and it functions as a protector of the cell against to unfavorable environmental stresses mainly oxidative stress. When bacteria encounter to a sub-lethal stress, they gain resistance to mentioned stress and then the processes used to control pathogenic bacteria may become ineffective. Therefore, it is important to know the properties and functions of glutathione which have a key role in protection from stress in bacteria. 

Glutatyon, glutamik asit, sistein ve glisinden oluşan bir tripeptitdir. Ökaryot organizmalarda olduğu gibi bazı prokaryotlar tarafından da üretilen bu bileşik, başta oksidatif stres olmak üzere olumsuz çevre koşullarına karşı hücreyi koruma işlevi görmektedir. Bakteriler öldürücü olmayan stresle karşılaştıklarında söz konusu strese karşı direnç kazanabilirler ve bunun sonucunda patojenleri kontrol altına almak için kullanılan prosesler etkisiz hale gelebilir. Bu nedenle bakterilerde strese karşı korunmada rol oynayan glutatyonun özelliklerinin ve işlevinin bilinmesi önem arz etmektedir.