TÜRKİYE’DE KURUMSAL DÜZENLEMELERİN MAKROEKONOMİK PERFORMANSÜZERİNE ETKİLERİ


ERYILMAZ F., ERTÜRK E.

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 28 - 29 December 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes