BÜTÇESEL KONTROL VE ORGANİZASYONEL PERFORMANS İLİŞKİSİNDE BÜTÇE UYGULAMA STRATEJİSİ, BÜTÇE PLANLANMASI VE BÜTÇENİN ALGILANAN ÖNEMİNİN ETKİSİ


BOZKURT O., YÜCEL R., ŞENTÜRK M.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.17, no.2, pp.1-23, 2021 (Peer-Reviewed Journal)