”İngiliz Belgelerine Göre Türkiye’de 1960, 1971 ve 1980 Askeri Müdahaleleri”


Yeşilbursa B. K.

VAKANUVIS - INTERNATIONAL JOURNAL OF HISTORICAL RESEARCHES, vol.4, no.1, pp.354-406, 2019 (Peer-Reviewed Journal)