Sürdürülebilirlik için GİA ve AHP Yöntemleri ile Yeşil Tedarikçi Seçimi: Bir Otomotiv Ana Sanayi Uygulaması


KILINÇ S., YAĞMAHAN B.

European Journal of Science and Technology, vol.0, no.27, pp.686-698, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier