32 Feet Uzunluğunda Bir Otobüsün Maksimum Yük Altındaki Durumunun Farklı Aks Türlerine Göre Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi


KARPAT F., Turan M. K., Meriç G., Sevgi Y.

International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches (IJANSER), vol.7, no.11, pp.420-424, 2023 (Peer-Reviewed Journal)