ORGANİK SEBZE FİDESİ YETİŞTİRİCİLİĞİ


Creative Commons License

Fadıllıoğlu G., BAŞAY S.

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu, Bandırma, Turkey, 22 February 2021, pp.1536-1545

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bandırma
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1536-1545
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Tarımda kullanılan kimyasal ilaçların doğayı ve insan sağlığını ciddi şekilde etkilediği her geçen gün daha fazla anlaşılmaktadır. Ülkemizde özellikle sebze üretim faaliyetlerinde, birim alandan yüksek gelire endeksli ve monokültür üretim planının yapılması, bilinçsizce yüksek oranda kullanılan girdiler (gübre ve tarımsal ilaç vs.) üretim yapılan toprağı ve çevreyi olumsuz etkilemiş, ürünlerde sağlığı tehdit eden kalıntılara neden olmuştur. Bu kimyasallar sağlıklı gıda üretimi için gerekli temiz toprak, temiz su ve biyolojik çeşitliliğini devamlılığını ve gıda güvenliğini tehdit etmektedir. Son yıllarda insanların gıda güvenliği konusunda daha bilinçli hale gelmesi, organik ürünlere ilgiyi arttırmıştır. Organik ürünlere olan ilgi ile birlikte yetiştiricilerin organik ürüne yönlenmesi, beraberinde çoğaltım materyali bulma noktasında sorunları getirmiştir. Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte  “Organik fide, organik tohum veya ana bitkiden elde edilmiş ve bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilmiş olmalıdır”  maddesinden de anlaşılacağı gibi organik sebzeciliğe başlarken fidenin mutlaka organik koşullara uygun olarak sertifikalı üretilme zorunluluğunun olduğu anlaşılmaktadır. Mevcut durumda; organik tarıma başlayan çiftçinin karşısına çıkan ilk sorun tohum ve fide temini olmaktadır. Ancak hala ülkemizde organik fide üretimi konusunda faaliyet gösteren çok az sayıda özel fide kuruluşu vardır. Bunun başlıca nedenleri organik fide üretiminin diğer fidelerden ayrı olarak özel seralarda üretilme zorunluluğu ve organik fidelere olan talebin henüz istenilen seviyede olmamasıdır. Bu durumda çiftçi organik üretimde, organik fidesini sınırlı sayıda organik fide üreten özel firmalardan temin edebilmektedir. Özel firmalardan temin edemediği durumda ise organik fidesini organik koşullarda kendisi yetiştirmek durumunda kalmaktadır. Bu çalışma; organik fide yetiştirilirken kullanılacak ortam, gübre ve bitki koruma yöntemlerinin mevzuata uygun olarak değerlendirilmesi amacı ile derleme şeklinde hazırlanmıştır.