Alâî b. Muhibbî’nin “Netîcetü’s-Sülûk fî-Nasîhatîl-Mülûk” Adlı Eserine Yûnus Adlı Müellifin İlaveleri Hakkında Değerlendirme


ÖZTÜRK Z.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.29, pp.418-443, 2022 (Peer-Reviewed Journal)