Akdeniz’de Dalga Parametrelerinin Yıllık Ortalama Değerlerinin Eğilimleri ve İklim İndisleri ile İlişkileri


Acar E., Akpınar A., Kankal M.

10. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 18 November 2023, pp.82-94

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.82-94
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma, Akdeniz’deki yıllık ortalama belirgin dalga yüksekliği (Hs), pik periyot (Tp) ve dalga gücünün (Pw) eğilimlerini Yenilikçi Eğilim Analizi (YEA) ve Mann-Kendall (MK) testi ile belirlemeyi ve iklim indisleriyle olan ilişkisini incelemeyi amaçlamıştır. ERA5 yeniden analiz verilerine ait 64 yıllık (1959- 2022) Hs ve Tp parametreleriyle Pw hesaplanmıştır. Pw ve Hs’nin eğilim deseni oldukça benzerdir. Üç parametrede Balear ve Libya denizlerinde YEA yönteminde %7,5’in üzerinde artmaya eğilimlidir. MK testiyle %95 güven seviyesinde, Libya ile kuzey Levantin Denizi’nde, Hs artış, Pw azalma eğilimi göstermektedir. Tp ise batı ve güneydoğu Akdeniz’de artmaya eğilimlidir. Tüm parametreler NAO ile güneydoğu (kuzeybatı) Akdeniz’de pozitif (negatif) ancak zayıf bir korelasyon (0,1) göstermiştir. PNA ile korelasyon çok düşük çıkmıştır. El Niño salınımları incelendiğinde, her üç parametre Akdeniz’in genelinde Niño1+2 ve Niño3 ile pozitif ve 0,75’i aşmayan yüksek bir korelasyon verirken Niño4 ile negatif ve yaklaşık 0,25 civarında bir korelasyon vermiştir. Korelasyon değeri sıfıra yakın olduğundan Niño3.4 ile ilişkisi bulunamamıştır.