Sulu Çözeltilerden Cr(VI)’nın Biyosorpsiyonunda Pleurotus ostreatus’un BiyokütleOlarak Kullanımının Araştırılması


Göçenoğlu Sarıkaya A.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.17, pp.1173-1183, 2019 (Peer-Reviewed Journal)