A NEW PARAMETER WHICH IS BROUGHT BY TECHNOLOGY TO THE PUBLIC LANDSCAPE DESIGN: WIRELESS INTERNET NETWORK


Creative Commons License

Zeybek O.

Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.9-17, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

It is estimated that Homo saphiens has been existing on earth for 70000 years. During this period, discoveries such as fire, needle and string, agriculture, wheel and language are the most important landmarks in the evolution of our species. But when we look at this process there are thousands of years between each of them, though in the last few centuries human being has performed amazing discoveries which caused that our lives has been rapidly changing. The industrial revolution began with the steam engine, electricity, light bulbs, DNA, nuclear power, while successive inventions at an incredible rate, which is one of the most important parts of our daily life communication devices have proliferated developing with each passing day. The more laptops, smart phones, tablet pc’s evolve; the more people need internet in anywhere and anytime. As a consequence of this situation, internet needs to become more accessible. Therefore, wireless internet networks are pervasive in public open space, public open space on the design of conventional as an important parameter has started to show its effect. In this study, it is complied that the researches about wireless internet usage in different countries, examined the Wi-Fi park applications in USA and Qatar and interpreted the design criteria. 

Homo saphiens türünün 70000 yıldan beri dünyada olduğu tahmin edilmektedir. Bu dönem içinde, ateşin, iğne ve ipin, tarımın, tekerleğin ve yazının keşfi gibi olaylar, türümüzün gelişimindeki en önemli dönüm noktalarındandır. Lakin bu süreçlere baktığımızda, her bir keşfin arasında bin yıllar varken, insanoğlunun son birkaç yüzyılda gerçekleştirdiği keşifler nedeniyle hayatlarımız inanılmaz bir hızla değişmektedir. Endüstri devrimiyle başlayan buharlı makineler, elektrik, ampul, DNA, nükleer enerji gibi buluşlar inanılmaz bir hızla birbirini takip ederken, günlük hayatımızın en önemli parçalarından olan iletişim cihazları da her geçen gün gelişerek çoğalmaktadır. Taşınabilir bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar geliştikçe insanlar herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda internete ihtiyaç duyar hale gelmişlerdir. Bunun bir sonucu olarak interneti daha ulaşılabilir kılma ihtiyacı artmıştır. Bu nedenle kamusal açık alanlarda kablosuz internet ağları yaygınlaşmış, alışılagelmiş kamusal açık alan tasarımları üzerinde önemli bir parametre olarak etkisini göstermeye başlamıştır. Bu çalışmada çeşitli ülkelerdeki açık alanda kablosuz internet kullanımıyla ilgili yapılan araştırmalar derlenmiş, ABD ve Katar’da yapılan Wi-Fi park çalışmaları irdelenmiş ve tasarım kriterleri yorumlanmıştır.