Mevsimlerin Nedenlerini ve Ayın Evrelerinin Nasıl Oluştuğunu Öğrenme İstasyonları Kullanarak Öğretelim


Creative Commons License

Bulunuz N.

in: Etkinliklerle Astronomi Öğretimi, Sedat Karaçam, Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.91-106, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Palme Yayın Dağıtım
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.91-106
  • Editors: Sedat Karaçam, Editor

Abstract

Bu bölüm ortaokul Fen Bilimleri öğretim programında 5. Sınıfta okutulan “Ay’ın evreleri” ve 8. sınıfta okutulan “mevsimlerin nedenleri” kavramları hakkında farklı yaş grubundaki katılımcılar ile yapılmış araştırmalar ve sonuçlarını içermektedir. Öncelikle farklı yaş grubunda bulunan kişilerin bu kavramlar hakkında neler bildikleri, doğru, eksik ya da yanlış bildikleri kavramlar hakkında bilgi verilecek, daha sonra bu kavramların öğretimi için öğretmenlerin sınıflarında kullanabilecekleri öğrenme istasyonlarından örnekler yönerge detayları ile sunulacaktır. 

Ortaokul 2018 Fen Bilimleri öğretim programında “mevsimler” konusu 8. Sınıfta anlatılmaktadır. Bu konu 8. Sınıf Fen Bilimleri Öğretim programında “Dünya ve Evren” konu alanına ait “Mevsimler ve İklim” adlı 1. ünitede ele alınmaktadır. Bu ünitede öğrencilerin; mevsimlerin oluşumunda Dünya'nın hareketlerinin, konumunun ve birim yüzeye düşen ışığın etkisini kavramaları hedeflenmektedir (MEB, 2018). Bu ünitenin 1. Konusu (F.8.1.1.) Mevsimlerin Oluşumudur. Bu konuda ele alınan kavramlar:  Dünya’nın dönme ekseni, dolanma düzlemi, ısı enerjisi ve mevsimlerdir. Öğretmenler bu konu ile ilgili olarak yine Ay’ın öğretim programında yer alan[T1] : “F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur” biçimindeki kazanımı hedef alırlar. Öğrencileri bu kazanıma ulaştırabilmek için Fen Bilimleri öğretmenleri: a. Dünya’nın dönme ekseni olduğuna değinir; b. Dünya’nın dönme ekseni ile Güneş etrafındaki dolanma düzlemi arasındaki ilişkiye değinirler ve c. Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisine değinirler (MEB, 2018, s.47).


 [T1]Aşağıdaki önerinizle ilişkili olarak buraya da bu eklemeyi yaptım.