Üretim Süresinin İşletme Performansına Etkisi


KAYGUSUZ S. Y.

ludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, 1999 (Peer-Reviewed Journal)