Kollateral dolaşım varlığının miyokard canlılığı ve revaskülarizasyon sonrası fonksiyonel iyileşmeye etkisi


BARAN İ., GÜLLÜLÜ N. S., ÖZDEMİR B., AYDIN KADERLİ A., ŞENTÜRK T., EKBUL A., ...More

TURK KARDIYOLOJI DERNEGI ARSIVI-ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY, vol.32, no.6, pp.335-343, 2004 (Scopus)