The Effect of Some Meteorological Parameters on Wireless Data Transmission


Creative Commons License

Tezcan C. S., Gündoğdu K. S.

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.25, no.5, pp.1127-1133, 2022 (ESCI)

Abstract

Tarımsal arazilerde, seralarda ve hayvan barınaklarında ölçülen verilerin bir araya getirilmesi, verilerin online takip edilmesi için esastır. Kablosuz ve kablolu sistemlerin avantajları ve dezavantajları vardır. Kablolu sistemlerde kablolama maliyeti vardır ancak veriler daha güvenli bir şekilde iletilebilir. Kablosuz sistemlerde sistem kurulumu ucuzdur ancak veri iletiminde kayıplar vardır. Dış ortamda gerçekleştirilen kablosuz veri iletimi, çevre iklim koşullarında gerçekleşir. Bu çalışmada kablosuz veri iletim sisteminde atmosferik meteorolojik faktörlerin veri kaybına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi araştırma çiftliğinde serada ölçülen verilerin 150 m uzaklıktaki ofise aktarılması sırasında meydana gelen kayıplar tartışılmıştır. Meteorolojik parametreler olarak sıcaklık, nem, yağış, rüzgar hızı ve atmosferik basınç, veri iletim frekansı olarak ise sivil kullanım frekans aralığından (2420, 2440, 2460 ve 2480 Mhz) 4 farklı frekans kullanılmıştır. Veri seti ile korelasyon analizi için SPSS paketi kullanılmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre, bağıl nemin tüm veri aktarım frekanslarında veri aktarım kayıpları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır (p<0.01). Sıcaklığın 2420 ve 2480 Mhz veri iletim frekansında, atmosfer basıncı ise 2440 ve 2480 Mhz veri iletim frekanslarında veri aktarım kayıpları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahiptir (p<0.01). Rüzgar hızının veri iletim kayıplarına etkisi 2460 Mhz frekansı dışındaki veri iletim frekanslarında istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.01). Yağış miktarının tüm veri aktarım frekanslarında veri aktarım kayıpları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olmadığı sonucu elde edilmiştir.

It is essential to bring together the data measured in agricultural lands, greenhouses and animal shelters transmit to follow the data online. Wireless and wired systems have advantages and disadvantages. In wired systems, there is a cost of cabling, but data can be transmitted more securely. In wireless systems, system installation is cheap, but there are losses in data transmission. Wireless data transmission carried out in the outdoor environment takes place under surrounding climatic conditions. In this study, the effect of atmospheric meteorological factors on data loss in wireless data transmission system was tried to be determined. For this purpose, the losses that occur during the transfer of the data measured in the greenhouse in Bursa Uludağ University Faculty of Agriculture Research Farm to the office 150 m away are discussed. Temperature, humidity, precipitation, wind speed and atmospheric pressure were used as meteorological parameters, and 4 different frequencies from the civil use frequency range (2420, 2440, 2460 and 2480 Mhz) were used as data transmission frequency. The SPSS package was used for the correlation analysis with the data set. According to the results of the correlation analysis, relative humidity has a statistically significant effect on the data transmission losses at all data transmission frequencies (p<0.01). The temperature on the data transmission losses at 2420 and 2480 Mhz frequencies and atmospheric pressure at 2440 and 2480 Mhz frequencies have a statistically significant effect (p<0.01).  The effect of wind speed on data transmission losses is statistically significant at data transmission frequencies other than 2460 Mhz frequency (p<0.01). The precipitation amount has no statistically significant effect on the data transmission losses at all data transmission frequencies.