Tuz derişiminin denizel kahverengi alglerin fotosentetik performansı üzerine etkileri


YILDIZ G., Tiryaki Ş.

Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering, 2018 (Peer-Reviewed Journal)