Üniversite Öğrencilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılarının Ölçülmesi: Uludağ Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği


ANBAR A., ANBAR D., ÇORAK S.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.2, pp.119-139, 2017 (Peer-Reviewed Journal)