Bursa’da Bir Mısrî Dergâhı ve Son Postnişîni: Seyyid Baba Tekkesi ve Şeyh Sâbit Efendi


ÇİFT S.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.197-214, 2004 (Peer-Reviewed Journal)