Okul Kültürünün Sembolik Açıdan Çözümlenmesi: Etnografik Bir Çalışma


Creative Commons License

Aydoğdu Özoğlu E., Turan S.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.21, no.3, pp.275-318, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı; bir okul kültürü içinde yaşayan bireylerin, eylemlerini ortaya koyarken yorumladıkları sembol ve anlamları incelemektir. Etnografik şekilde tasarlanan bu çalışmanın verileri; gözlem, görüşme, alan notları ve dokümanlar yoluyla, Eskişehir’de yer alan bir okuldaki müdür, öğretmenler, öğrenciler, güvenlik görevlisi, okul aile birliği üyesi ve mezunlardan toplanmıştır. Sembollerin çözümlenmesi sonucu okul kültürüne yönelik beş kategori elde edilmiştir. Bu kategoriler; “başarı, bireylerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişmesidir; biz bir aileyiz; okul müdürü değişimin başlatıcısı ve yöneticisidir, birey kontrol ve disipline edilmelidir; çatışmanın kaynağı güç ve farklılıklardır” şeklinde belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bu sonuçlar bağlamında uygulamacılara ve araştırmacılara dönük bazı öneriler sunulmuştur.