Okul yöneticileri için standartlar: Eğitim yöneticilerinin bilgi temelleri üzerine düşünceler


Creative Commons License

Turan S., Şişman M.

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.4, pp.68-87, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Son yıllarda toplumların yapısında sosyal, siyasal, ekonomik yönlerden meydana gelen değişmeler, eğitim alanını da etkilemektedir. Eğitim yönetimi alanında yapılan araştırmalar ise eğitim yöneticilerinin eğitim sorunlarına yeterince çözüm üretemediklerini ortaya koymaktadır. Bu durum, eğitim yönetiminin bilgi temellerini ve eğitim yöneticilerinin yetiştirilmeleri konusundaki standartları yeniden gündeme getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, eğitim yöneticilerinin birer lider yetiştirilmeleri konusunda yapılan çalışmaları ana hatlarıyla tartışmaktır. Son yıllarda, bazı gelişmiş ülkelerde eğitim liderlerinin yetiştirilmeleri konusunda yapılan standartlaştırma çabalarından yola çıkarak, bu tartışmaların ülkemiz için ne anlam ifade ettiği değerlendirilmeye çalışılmıştır.