Leistungsfaehigkeit Und Einige Qualitaetsmerkmale Der Für Süd- Und Ostmarmara Regionen Entwickelten Linien Von Brotweizen


Yılmaz A., Taş B., Yağdı K., Ekingen H. R.

Türk ve Alman Üniversiteleri İşbirliğinin Tarım Alanındaki Bilimsel Araştırma Sonuçları Sempozyumu , Ankara, Turkey, 12 - 17 October 1995, pp.131-138

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.131-138
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Buğday üretimi Türkiye'nin diğer bölgelerinde olduğu gibi Güney ve Doğu Marmara Bölgelerinde de tarımsal uğraşının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Tüm Marmara Bölgesine, özellikle Balkan kökenli, çoğunlukla yetersiz kalitede olmak üzere çok sayıda yabancı buğday çeşitleri girmiştir. Bölge için verimli ve kaliteli en uygun çeşitlerin geliştirilmesi amacıyla Uludağ üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezinde 1988 yılında kapsamlı bir araştırma programı başlatılmıştır. Bu çalışmadaki veriler, araştırma programının bir bölümü olup, çalışmada yer alan bitki hatlarının sağlandığı kombinasyonlarda Arpatan-9, Kate-Al, Sadova, Vratsa çeşitleri ile BEl-2024 hattı ata çeşitler olarak, Gönen çeşiti İse kontrol olarak kullanılmıştır. F6 -generasyonu konumunda bulunan on bitki hattı ata ve kontrol çeşitlerle birlikte 1993 - 1994 yetiştirme döneminde verim ve bazı kalite kriterlerince performans testlerine alınmıştır. Denemeler kuru tarım koşullarında gerçekleştirilmiştir. Bitki hatlarının dekara tane verimi ortalamaları, atalarının ortalamalarından yüksek ; kontrol çeşitin verimine eşdeğer bulunmuştur. Arpatan-9 x BEl2o24 Ve Vratsa x Kate-Al kombinasyonlarından birer hat, 600 kglda'ın üzerindeki verimleriyle üstün performans göstermiştir. Kalite kriterlerinin belirlenmesine yönelik kriterler olarak ele alınan hektolitre ağırlığı ve protein oranları açısından hatların ortalama değerleri kontrol çeşitten yüksek ; ataların değerlerine yakın bulunmuştur. Sedimentasyon değerleri bakımından İse hatların ortalama değerleri, atalarının ortalamalarından yüksek, kontrol çeşitin değerinden düşük olmuştur. En yüksek hektolitre ağırlığı yine Arpatan-9 x BEl-2024 kombinasyonundaki iki bıtki hattında 80 kg/hl değeri ile saptanmış olup bu sonuç trangressive bir gelişme  olarak değerlendirilmiştir. Protein oranı yönünden ise Arpatan-9 x BEl-2024 Ve Arpatan-9 x Sadova kombinasyonlarından birer hat o/o14 'un üzerinde sonuçlara ulaşmıştır.