GREK HARFLİ TÜRKÇE METİNLER ÜZERİNE YAPILMIŞ DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALI KAYNAKÇA DENEMESİ


Creative Commons License

Karahancı İ.

JOURNAL OF TURKISH STUDIES, vol.9, no.6, pp.639-653, 2014 (Peer-Reviewed Journal)